TAKUS KIDS Academy

Mầm Non Song Ngữ (12 tháng đến 5 tuổi) Tiếng Anh Trẻ Em (3 tuổi đến 7 tuổi) 100% Giáo viên nước ngoài dạy Tiếng Anh Cam kết đầu ra đạt 100%