มังกรทรัพย์

เครื่องประดับสีทอง ใส่แล้วเหมือนจริงที่สุด เนื้อโละเป็นสีทอง