Ly Giày VNXK

Quần áo, Giày VNXK. Hotline: 0987.808.861. Ship toàn quốc VietComBank: 0451000244308. Nguyễn Thị Tiểu Ni, Chi Nhánh Thành Công Agribank: 1300206156409, Nguyen Xuan Linh. Chi Nhánh Thăng Long