LABB - Nhà kho ký gửi

Nhà kho ký gửi LABB là nơi ký gửi dành cho: - Cá nhân muốn gửi bán quần áo cũ không sử dụng. - Các shop muốn thanh lý hàng tồn. - Các nhà thiết kế trẻ muốn trưng bày, bán sản phẩm của mình.