Kỹ Sư M&E - Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình

Cộng đồng Kỹ Sư M&E là cộng đồng dành cho các kỹ sư cơ điện hoạt động trong các dự án. Mục đích của cộng đồng là: - Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm - Giới thiệu cơ hội việc làm và tuyển dụng - Xúc tiến thương mại - Giao lưu triết lý sống và nhân sinh quan. Cộng đồng M&E mong muốn gia tăng giá trị cho chính những thành viên trong cộng đồng, đồng thời sẽ không ngừng kết nối để lớn mạnh hơn nữa. Slogan: "Nâng Tầm Giá Trị - Kết Nối Thành Công"