Khu Du Lịch Trường Huy

Khu du lịch Trường Huy là khu du lịch mới mở và lớn nhất tại miền Tây.