Kabaret Paproch

Kabaret Paproch to grupa młodych zapaleńców, fanatyków i miłośników dobrego poczucia humoru. Powstaliśmy w 2011, nie dojrzeliśmy do zdobywania tytułów.

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com