ჯადოსნური ზღაპარი • Fairy tale

დამზადებული ნივთები შეინახება 1 თვის განმავლობაში, შემდეგ კი გადაეცემა ბავშვთა სახლს.