INRET Consulting LTD

INRET Consluting to inkubator przedsiębiorczości. Korzystamy z 15-letniego doświadczenia w branży budowlanej i rozwoju biznesu, by wspierać działania zarówno klienta indywidualnego i biznesowego w Anglii oraz na arenie międzynarodowej. - Dbamy, żeby klienci indywidualni, tacy jak operatorzy koparek, specjaliści i kierowcy, odnaleźli się w gąszczu nieznanych im przepisów, zdobyli potrzebne kwalifikacje i zyskali pełną swobodę działań. - Oferujemy klientowi biznesowemu dostęp do wyższego wymiaru księgowości, specjalistyczne rozwiązania podatkowe dopasowane do jego potrzeb oraz wiedzę dającą możliwość działania na arenie międzynarodowej w bezpieczny, skuteczny i gwarantujący zyski sposób. - Dzięki współpracy z Global Investors Club oraz Walen School International/DCS Game dajemy naszym klientom możliwość zbudowania kapitału relacyjnego i inwestycyjnego pomagającego zrealizować przyszłe projekty biznesowe.