Ieškaudievo.lt

Svetainę ieškauDievo.lt sukūrėme tam, kad atsakytume į klausimą „Koks yra Dievas?“ Ši svetainė yra apie Dievo meilę žmonėms. Joje galite užduoti jums rūpimus klausimus apie Dievą, tikėjimą – jums į juos atsakyti padės „internetinis sielovadininkas“. PASAULYJE yra daug „ieškau Dievo“ svetainių įvairiomis kalbomis. Jas kasdien aplanko virš 12000 žmonių. FACEBOOK PUSLAPIS Ieškaudievo.lt skirtas atvirai diskusijai apie Dievą, Jėzų Kristų, tikėjimą. Prašome šiame puslapyje neteisti kitaip galvojančių ir laikytis padorumo. Pastebėję kurio vartotojo nepadorų ar įžeidžiantį elgesį pasiliekame sau teisę tokį vartotoją blokuoti ir jo komentarus ištrinti.