Hugdoll Thailand

⛱Hugdoll seat belt⛱ สำหรับเด็ก 3ขวบ - 12ปี มี 4 สี red blue yellow green ช่วยปรับระดับของ seatbelt ในรถให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องคือระดับหัวไหล่ของเด็กๆ ป้องกันปัญหา seatbelt พาดคอเด็ก เด็กๆสามารถกอด hugdoll หลับขณะรถเคลื่อนตัวได้ ช่วยให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยขณะหลับ hugdoll สามารถเป็นเพื่อนรักของเด็กๆได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน สามารถนำไปซักทำความสะอาดได้