For Sale House and Lot and Vacant lot in San Pedro Laguna

Sa FUTURA HOMES, ang pangarap na magandang future ay matutupad na. Solid ang bahay, dahil reinforced concrete construction method ang paggawa nito, kaya ito ay may seal of quality na Buhos-Tibay. Talagang sulit dahil matibay na, kumpleto sa amenities at budget-friendly pa. Kaya ang future ng pamilya mo, siguradong solid!