Hopethome.com ระดมทุนช่วยเหลือสัตว์จรจัด หมา แมว

HoPetHome.com วัตถุประสงค์ - แก้ปัญหาสัตว์จรจัดตามท้องถนนและแหล่งชุมชน ไม่ให้ทำร้ายผู้คนหรือถูกทำร้าย - ควบคุมปริมาณการเพิ่มขึ้นของสัตว์จรจัด สิ่งที่เราจะทำเพื่อแก้ปัญหา - ทำหมันสัตว์จรตามท้องถนนและแหล่งชุมชน เพื่อควบคุมปริมาณและลดการถูกทำร้ายหรือทำร้ายผู้อื่น - หาบ้านใหม่ให้สัตว์จรจัด อย่างมีคุณภาพ - สร้าง Platform สำหรับระดมทุนในการช่วยเหลือสัตว์จรจัด ให้กับองค์กรช่วยเหลือสัตว์