Карма багшийн хэл яриа, ээрүү гацаа засал, ярианы уран чадварын төв

Монголд хамгийн их үр дүнд хүрч буй хэл яриа, авиа зүйн гажиг, ээрүү гацаа заслын сургалт. Ярианы уран чадвар, харилцааны урлагийн сургалт.