Hà Đô Centrosa Garden

Hà Đô Centrosa Garden là cao cấp bậc nhất được tập đoàn Hà Đô phát triển tại vị trí KIM CƯƠNG - đường 3 tháng 2, quận 10. Dự án hứa hẹn sinh lời tốt nhất.