Phạm Thị Hà

Phạm Thị Hà - Giám đốc thương hiệu MOMMY CARE Trang chia sẻ về cách thức kinh doanh hiệu quả, trải nghiệm thú vị của bản thân trong công việc và cuộc sống