Giesu. Con tín thác nơi Ngài

Lạy Chúa Giesu,con tín thác nơi Ngài !