Kỹ Sư Đi Nhật

Fukuzawa chuyên đào tạo tiếng Nhật, tư vấn và giới thiệu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản.