FAP BIH

Poslovna jedinica i kancelarije agencije nalaze se u Banjoj Luci u ulici Kralja Petra 1 Karađorđevića 109 preko puta narodnog pozorišta. Za naše klijente, obezbjeđujemo selektovanu radnu snagu u skladu sa njihovim individualnim potrebama. Klijenti FAP-a su kompanije koje posluju u različitim industrijskim granama. Najviše radnika imamo u elektro i tv industriji, prehrambenoj industriji, turističkim kompleksima i auto industriji. Naš cilj je da se izgradi dugoročna saradnja sa našim zaposlenima, ali i sa klijentima. Želimo da budemo prvi izbor u popunjavanju upražnjenih radnih mesta. Stavke kao što su isplate zarada, obračuni doprinosa, evidencija radnih sati, prevoz radnika, ishrana radnika su takođe naš zadatak. Sa praktičnog iskustva u segmentu logistike, mi razumijemo potrebu za stalnom obukom zaposlenih i zato pružamo obuku za naše zaposlene i kandidate za sve segmente tržišta industrije