DuHoc.de - Du Học Đức

Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ tư vấn & làm giấy tờ Du Học Đức online tại đây? - Tư vấn online 24 giờ / 7 ngày - Đăng kí dịch vụ online khi nào bạn muốn - Đóng phí dịch vụ ở Việt Nam hoặc Đức - Có thể đặt câu hỏi bất cứ khi nào bạn rảnh - Được tư vấn dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu - Tiết kiệm thời gian đi lại, di chuyển - Không cần giỏi tiếng Đức để đọc thông tin - Tiết kiệm thời gian tìm hiểu luật lệ liên quan - Dành thời gian làm việc quan trọng khác - Giải quyết vấn đề phát sinh với trường học - Giúp điền thông tin tất cả hồ sơ liên quan - Tránh được sai sót do thiếu kinh nghiệm - Giúp thanh toán các khoản phí hồ sơ ở Đức - Dùng địa chỉ ở Đức để nhận thư trường gửi - Tránh thất lạc thư do xài địa chỉ Việt Nam - Hỗ trợ mở tài khoản phong tỏa Deutsche Bank - Theo dõi online toàn bộ quá trình làm hồ sơ - Hoàn trả phí dịch vụ nếu không thành công