Cơm Có Thịt Taiwan

CƠM CÓ THỊT – Để các em bé vùng cao có vài miếng thịt trong bát cơm hàng ngày, ít thôi nhưng đều đặn… Group thảo luận: www.facebook.com/groups/Comcothit.Taiwan

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com