Đặng Khánh Ngân

- Được sống đã là một điều kì diệu, nên hãy sống cho tốt vào, mỗi một phút hãy vì bản thân mà sống. - An yên trong cuộc sống của chính bản thân bạn.Thành Tâm thì ắt vạn sự đều an!