Centar E8

Centar E8 je omladinska organizacija osnovana 2004. godine i u svom radu je usmerena na rad sa mladim ljudima širom Srbije. www.e8.org.rs