Cambridge Business School

Cambridge Business School je vzdělávací instituce, která nabízí programy postgraduálního vzdělání MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor od Business Administration) a LLM (Master of Laws). Jednotlivé specializované programy poskytujeme našim studentům distanční formou, studium si tak mohou dovolit i časově velmi zaneprázdnění uchazeči. Studenti většinou studia absolvují sami, pomocí e-learningu, mají ale samozřejmě také možnost se na odborných seminářích osobně setkat s lektory, kteří je studiem jednotlivých modulů provázejí. Každý student tak získá jedinečnou možnost diskuze s největšími odborníky v daném oboru, kteří mu předají své praktické zkušenosti a nasměrují jej tak na kariérním žebříčku o stupínek výše. Tento typ vzdělání je určen pro uchazeče, kteří již absolvovali vysokou školu či mají dostatečné praktické zkušenosti v oboru a chtějí se naučit, jak se stát skutečnými profesionály. Díky specifické formě si mohou studenti své studium uzpůsobit aktuálním časovým možnostem. Mohou tak studovat při zaměstnání a nově získané poznatky a informace rovnou aplikovat do svého vlastního pracovního prostředí. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize Cambridge Business School, tedy k efektivnímu zapojení teoretických znalostí do praktického profesního života.