ຂາຍອາໄຫລ່ລົດ ເກົາຫລີ

ຂາຍອາໄຫລ່ ໝໍ້ໄຟ ນ້ຳມັນເຄຶ່ອງ ຢາງລົດ ຮັບສັ່ງເຄື່ອງດ່ວນຈາກເກົາຫລີ ແລະເຄື່ອງອາໄຫລ່ລົດຫລູ