ຂາຍອາໄຫລ່ລົດ ເກົາຫລີ

ຂາຍອາໄຫລ່ ໝໍ້ໄຟ ນ້ຳມັນເຄຶ່ອງ ຢາງລົດ