Body Glove Thailand

บอดี้ โกลฟ เป็นแบรนด์ที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นใน ณ รีดอนโด บีช มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 1953 สินค้าของบอดี้ โกลฟ มีการจัดจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา และอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยในประเทศไทยมีการจัดจำหน่ายในลักษณะค้าปลีกและมีร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ