Big shot

ביג שוט היא קבוצת סוחרים שיוצרת מהפכה בתחום המסחר בשוק ההון בארץ ובעולם, החלטנו להוציא את תוכנית ההכשרה הטובה ביותר לסוחר המתחיל, המופסד וגם לסוחר שרוצה להצטרף לקהילת הסוחרים שלנו, שגדלה מרגע לרגע וכבר עומדת על מאות סוחרים שעובדים לפי הכללים ומתפקדת כקבוצה אחת שסורקת הזדמנויות בשוק ונותנת לכולנו יתרון יחסי על פני סוחרים אחריםי. המטרה העיקרית של ביג שוט היא להפוך לחדר מסחר הגדול והטוב בעולם לסוחרים שלנו וליצור פה דור של סוחרים מוצלחים שהם אדונים לזמן שלהם ופועלים לעבר הגשמת החלום שלהם במקום לעבוד עבור החלום של מישהו אחר. ההבטחה שלנו אליכם היא שאם תפעלו לפי הדרך שבה אנחנו מלמדים, תסחרו באחריות ותשמעו לסוחרים שילוו אתכם בתקופת ההכשרה - אתם תהיו שייכים לאותם אחוזים שמצליחים להפוך את הבורסה למקור זמין של כסף ולתקופה ארוכה מאוד. אנחנו רוצים להנגיש את תוכנית ההכשרה לכולם. בנוסף, בראיה שלנו,אחד בשביל כולם-כולם בשביל אחד אנחנו רוצים ליצור קהילה שתרוץ ביחד שנים להצלחה והגשמת חלומות.