Be Training - Vườn Ươm Doanh Nhân

Vươm mầm doanh nhân, nơi chuyên tập trung hình thành những doanh nghiệp và mầm non tương lai. Trong 05 năm qua Be Training đã tiên phong hình thành hơn 2500 doanh nghiệp và từng bước giúp họ trưởng thành. Có những doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực của mình tại Việt Nam và từng bước ra thế giới