Bao vở in theo yêu cầu STK

In bao vở theo yêu cầu Chất lượng : giấy in ảnh bóng dày đảm bảo về hình ảnh lẫn chất lượng Giá cả cạnh tranh :)