บ้านปลาหมึกแห้ง

จำหน่ายอาหารทะเลอบแห้ง อาหารทะเลแปรรูปทุกชนิด (ปลีก-ส่ง)