BAC Հաշվապահական ընկերություն և ուսումնական կենտրոն

BAC Accounting հաշվապահական ընկերությունը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները` Հաշվապահական պրակտիկ դասընթացներ Հծ-հաշվապահ ծրագրի պրակտիկ դասընթաց 1c –предприятие ծրագրի պրակտիկ դասընթաց Հարկային հաշվառում և հաշվետվությունների կազմում Հաշվապահության վերականգնում Հաշվապահական և հարկային խորհրդատվություն