Chuyên gia Đại Tràng - Bác sĩ Lê Thị Minh Hải

Tôi là Lê Thị Minh Hải. Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành Y học cổ truyền tại trường Đại học Y Hà Nội; nguyên là Bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.