АutoРlovdiv

В автошколата на Генко Станчев, всички кандидат водачи на МПС получават качествена практическа и теоретическа подготовка, за явяване на шофьорски изпити за категория В. Доброто име на училището за шофьори е изградено на базата на професионален стаж в областта над 15 години и преминалите успешно над 2000 курсиста.