AIESEC Slovakia

AIESEC ja najväčšia svetová organizácia riadená vysokoškolskými študentmi a absolventmi. Poskytuje mladým pole príležitostí pre ich profesionálny rozvoj

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com