AIESEC Slovakia

AIESEC ja najväčšia svetová organizácia riadená vysokoškolskými študentmi a absolventmi. Poskytuje mladým pole príležitostí pre ich profesionálny rozvoj