Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Co wyróżnia AHE wśród wielu szkoły wyższych? Akademia wyposaża studentów w umiejętności warsztatowe i uczy działać metodą projektu. Wiedza zdobyta na zajęciach od razu przekuwana jest w praktykę poprzez rozwiązywanie problemów, ćwiczeń i tworzenie projektów, które zlecane są z firm i instytucji zewnętrznych. Realizując projekty studenci osiągają efekty ponadstandardowe – kreatywnie i innowacyjnie wykorzystują teorie w praktyce. Stosowany model edukacyjny sprawia, że absolwent AHE jest świetnie zorientowany w trendach i zadaniach stojących przed daną branżą, w której się kształcił.