Дархлаа ба эрүүл оршихуй

Хүн хэрхэн эрүүл амьдрах вэ? мөн дархлааны систем гэж юу болох, дархлааг хэрхэн дэмжих,? трансфер фактор гэж юу вэ