Thế Giới Số 3A - Thái Nguyên

Thế Giới Số 3A - 221A Hoàng Văn Thụ