Kiva Medikal

Kiva Medikal;Ultrasonografi,C-Kollu röntgen,mamografi,dijital ve analog görüntüleme sistemlerine profesyonel destek ve hizmet verir.

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com